Základní škola
    a Mateřská škola Branky


Pohyblivá galerie
Školní i mimoškolní aktivity našich žáků
Sbíráme staré elektrozařízení

Fotka malá

Sběrné místo tonerů a cartridgií

Fotka malá

Prevence v oblasti požární ochrany

Fotka malá

Testy, dotazníky, procvičování

Fotka malá

Interaktivní výuka

Fotka malá

KONTAKTY


Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace

organizace

IČO :
Sídlo :
Právní forma :
Zřizovatel :

70918279
Branky 101, 756 45 Branky na Moravě
příspěvková organizace
Obec Branky, čp.6, 756 45 Branky

Osoby

Ředitelka ZŠ a MŠ Branky :

Vedoucí učitelka MŠ :
Vedoucí školní jídelny :

Mgr. Lenka Kajabová
Tel. : 571 637 063
mobil 734 507 722
Email : l.kajabova@zsbranky.cz

Nikol Perutková
Kristýna Dufková

Pověřenec GDPR:
Ing. Monika Maňáková

Telefonní čísla

Základní škola :
Školní jídelna :
Mateřská škola :
Mobil pro MŠ a ŠJ :
Mobil pro ŠD :


571 637 063, mobil: 734 507 722
571 637 006
571 627 550
731 124 261
737 115 528
Školní projekty
Interaktivní výuka čtení

Fotka malá

Obědy pro děti

Fotka malá

Ovoce a zelenina do škol

Fotka malá

Likvidace použitých olejů a tuků
Fotka malá
Fotka malá

Evropské strukturální a investiční fondy

Fotka malá

Základní kontaktní údaje a mapa školy :


ŘEDITELKA ŠKOLY :
Mgr. Lenka Kajabová
E-mail : l.kajabova@zsbranky.cz
MOBIL :734507722ADRESA :
Branky 101
75645 Branky
TELEFON : 571637063