První oddělení školní družiny pracuje pod vedením kvalifikované vychovatelky Dagmar Horákové. Provoz je pro žáky zajištěn v ranním bloku 6:15 – 7:40 a v odpoledním bloku 12:40 – 16:00.  Maximální počet je 30 žáků z 1. – 5. ročníku. V hlavním čase od 13:00- 15:00 je posílena druhým oddělením a vychovatelkou Bc. Jenou Sikorovou. Místnost školní družiny je prostorná, nachází se v půdních prostorách základní školy. Je vybavena knihovnou a počítačovou učebnou, která slouží k výuce informatiky i k naplnění výchovně vzdělávací činnosti. Druhé oddělení využívá učebnu 1. třídy. Dále je denně využívána tělocvična, dobře vybavené školní hřiště, multifunkční dětské hřiště a sportovní fotbalové. V blízkosti školy je rozlehlý park s překrásnou přírodou, přírodní průlezky, naučná tabule zvonkohra a dendrofon.

Celoroční plán školní družiny nese název – „VŠICHNI JSME KAMARÁDI“. Jedná se o celoroční projekt, rozpracován na tematické celky, které byly začleněny do deseti kalendářních měsíců. Mimo to jsou v průběhu školního roku žáci obohaceni o mnoho aktivit, při kterých získávají nové vědomosti, poznatky, zkušenosti a také prožitky. Organizovány a uspořádány jsou zábavné akce a odpoledne, významné dny, preventivní programy, kuchařské dovednosti a vědomostní soutěže. Podporujeme činnosti s polytechnickou výchovou, zajímavé ekologické, přírodní a sportovní akce, výtvarné a pracovní aktivity, besedy zaměřené na čtenářskou gramotnost a zváni jsou zajímaví hosté z různých oblastí společenského života. Odborník na historií nás pravidelně seznamuje s historií zámku a Branek. Družina jezdí na pravidelné výlety, hojně se účastní soutěží, projektů a projektových dnů. 

Školní družina úspěšně spolupracuje s vedením mateřské školy, s učiteli, s rodiči dětí, se Základní školou Choryně a velmi často s místním Spolkem pro
obnovu parku.

Horáková
Dagmar, vychovatelka

Vybavení ŠD
Interaktivní tabule
Zóna hraní
Počítačová učebna
Učební zóna