Školní družina pracuje pod vedením kvalifikované vychovatelky Dagmar Horákové. Provoz je pro žáky zajištěn v ranním bloku 6:40 – 7:40 a v odpoledním bloku 12:40 – 16:00. Skládá se z jednoho oddělení s max. počtem 30 žáků z 1. – 5. ročníku. Prostorná místnost se nachází v půdních prostorách základní školy. Je vybavena knihovnou a počítačovou učebnou, která slouží k výuce informatiky i k naplnění výchovně vzdělávací činnosti. K ní využívá družina dále tělocvičnu, dobře vybavené školní hřiště, multifunkční dětské hřiště a sportovní fotbalové. V blízkosti školy je rozlehlý zámecký park s překrásnou přírodou, přírodními průlezkami, naučnou tabulí, zvonkohrou a dendrofonem.

Celoroční plán školní družiny nese název – „VŠICHNI JSME KAMARÁDI“. Jedná se o celoroční projekt. Ten je rozpracován na tematické celky, které byly začleněny do deseti kalendářních měsíců. Mimo tento projekt jsou žáci v průběhu školního roku  obohaceni o mnoho aktivit, při kterých získávají nové vědomosti, poznatky, zkušenosti a také prožitky. Školní družina organizuje a pořádá další  zábavné akce a odpoledne, významné dny, preventivní programy, zaměřuje se také na kuchařské dovednosti a vědomostní soutěže. ŠD podporuje činnosti s polytechnickou výchovou, zajímavé ekologické, přírodní a sportovní akce, výtvarné a pracovní aktivity, besedy zaměřené na čtenářskou gramotnost, zve zajímavé hosty z různých oblastí společenského života (např.  historik nás seznamuje s dějinami obce a zámku). Družina jezdí na pravidelné výlety, hojně se účastní soutěží, projektů a projektových dnů. Výjimečnou aktivitu vynakládá v redaktorské činnosti měsíčníku Družináček.

Školní družina úspěšně spolupracuje s vedením mateřské školy, s učiteli, s rodiči dětí, se Základní školou Choryně a velmi často s místním Spolkem pro obnovu parku.

 

Vybavení ŠD
Interaktivní tabule
Zóna hraní
Počítačová učebna
Učební zóna