Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Branky. Sídlí v budově mateřské školy. Zajišťuje stravování nejen pro děti mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina), žáky a zaměstnance základní školy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti (oběd). Přesnídávky, obědy i svačiny pro vás připravují paní kuchařky Pavla Bařinová, Petra Havranová a vedoucí jídelny Hana Svoboda.