Vzhledem k malému počtu žáků máme volné kapacity pro přijetí nových žáků ve všech třídách. K přestupu žáka do naší školy je potřeba podat písemnou žádost o přijetí.

Pokud ředitelka školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Základní škola je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školního vzdělávacího programu.

V případě, že uvažujete o přestupu do naší školy, kontaktujte nás na telefonu 734 507 722. Rádi se s vámi osobně setkáme, máte možnost si naši školu prohlédnout, případně můžete nahlédnout i do výuky.

Potřebné formuláře k přestupu


Žádost o přestup z jiné školy


Informovaný souhlas zákonných zástupců