Tvorba minimálního preventivního programu školy.
 
  • Tvorba minimálního preventivního programu školy.
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování.
  • Metodické vedení pedagogických pracovníků v rámci prevence rizikového chování.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
  • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péčí v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
  • Zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování žáků.