STRAVOVÁNÍ

Děti v mateřské škole s celodenním provozem se stravují 3x denně (přesnídávka, oběd, svačina).

Odhlášení stravy je možné den předem, a to nejpozději do 11:20 hod. Pokud dítě onemocní v době víkendu, můžete obědy odhlásit v pondělí ráno do 7.00 hodin.

Způsoby odhlašování obědů:

telefonicky  571 637 006 nebo 737 390 760

na nástěnce v šatně

osobně v ŠJ

Pokud si oběd nestihnete odhlásit můžete si jej první den nepřítomnosti dítěte odebrat domů. A to od 11.30 – 12:00 hodin v kuchyni školní jídelny. Za neodhlášené dítě musíte stravné uhradit.

Ceny stravného pro děti v MŠ:

  • celodenní pobyt 3-6 let  Kč 48
  • polodenní pobyt 3-6 let 38 Kč
  • celodenní pobyt (děti s OŠD) 50 Kč
  • polodenní pobyt (děti s OŠD) 40 Kč

Úplata za školní stravování se hradí k 15. dni v daném měsíci formou souhlasu s inkasem, trvalého příkazu nebo složenkou.

Číslo účtu :

6843470227/0100