Měsíční částka úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 byla stanovena na 400,-Kč.