Měsíční částka úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 byla stanovena na 400,-Kč.