Měsíční částka úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 byla stanovena na 400,-Kč.