My jsme malé čiperky, říkají nám veverky.

Třídní učitelky:

Gabriela Šimková
Lic. Pavla Žurková 

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od dvou do čtyř let. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou kladeny zvýšené nároky nejen na hygienu a sebeobsluhu, ale zejména na činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky dětí.

 

Jak to u nás vypadá?