Informace pro rodiče k Zápisu do MŠ Branky pro školní rok 2021/2022

S ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva se letošní zápis do Mateřské školy Branky pro školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od: 11. 5. do 16. 5. 2021

Podání žádosti

Vyplněná žádost o přijetí musí být potvrzena dětským lékařem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Žádost ke stažení zde:

ZADOST-O-PRIJETI-DITETE-2021-2022

Možnosti doručení:

Povinné dokumenty:

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ

V pátek 28. 05. 2021 bude na webových stránkách www.zsbranky.cz vyvěšen seznam čísel (registrační čísla) dětí, přijatých do MŠ.