Základní škola a Mateřská škola

happy-cute-kids-smile-with-teacher-together_97632-1534

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Informace pro rodiče k Zápisu do MŠ Branky pro školní rok 2021/2022

S ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva se letošní zápis do Mateřské školy Branky pro školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od: 11. 5. do 16. 5. 2021

Podání žádosti

Vyplněná žádost o přijetí musí být potvrzena dětským lékařem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Žádost ke stažení zde:

Možnosti doručení:

  • Do datové schránky školy (6c9upvi).
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!).
  • Poštou na adresu: Mateřská škola Branky, Branky 264, 756 45 Branky na Moravě
  • Podáním do boxu (je umístěn u hl. dveří u vstupu do MŠ).
  • Osobní předání jen vyjímečně, sjednat si termín pro předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Povinné dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 potvrzená lékařem
  • Kopie rodného listu

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ

  • Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem.
  • Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem, který uvedou v žádosti nebo SMS zprávou.

V pátek 28. 05. 2021 bude na webových stránkách www.zsbranky.cz vyvěšen seznam čísel (registrační čísla) dětí, přijatých do MŠ.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému