Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy probíhá od 6:15 do 16:15 hodin.

Mateřská škola je zpravidla po dohodě se zřizovatelem uzavřena na pět týdnů v měsíci červenci a srpnu a v období vánočních prázdnin.

Příchod dětí probíhá od  6:15 do 8:00

Vyzvedávání dětí  od 11:45 do 12:00 (po obědě)

                                od 14:30 do 16:15 (odpoledne)

Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá podle denního režimu tak, aby respektovalo věkové a individuální potřeby dětí a vycházelo z možností mateřské školy.

Rodiče mohou přivádět děti do mateřské školy tak, aby nejpozději v 8:00 opustili budovu, která se z bezpečnostních důvodů uzamyká. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě.

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Denní řád je dostatečně pružný, pedagogové reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a motivace.