Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy probíhá od 6:15 do 16:15 hodin.

Mateřská škola je zpravidla po dohodě se zřizovatelem uzavřena na pět týdnů v měsíci červenci a srpnu a v období vánočních prázdnin.

Příchod dětí probíhá od  6:15 do 8:00

Vyzvedávání dětí  od 11:45 do 12:00 (po obědě)

                                od 14:30 do 16:15 (odpoledne)

Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá podle denního režimu tak, aby respektovalo věkové a individuální potřeby dětí a vycházelo z možností mateřské školy.

Rodiče mohou přivádět děti do mateřské školy tak, aby nejpozději v 8:00 opustili budovu, která se z bezpečnostních důvodů uzamyká. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě.

Denní režim v naší školce

6:15 – 8:00      scházení dětí, hry a výběr činností dle přání dítěte, individuální péče

8:00 – 8:30      dopolední svačinka, hygiena dětí

8:30 – 9:05      řízené činnosti k naplnění ŠVP

9:05 – 9:30      ovocná svačinka, pitný režim, hygiena, příprava na pobyt venku

9:30 – 11:00    pobyt venku, hygiena, příprava na oběd

11:00 – 11:45  oběd, hygiena, příprava k odpočinku

11:45 – 14:10  odpočinek, spánek, relaxace dětí, úklid lůžkovin

14:10 – 14:30  odpolední svačinka dětí

14:30 – 16:15  zájmové činnosti, vzdělávací a individuální činnosti, sezónní pobyt na                               zahradě

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Denní řád je dostatečně pružný, pedagogové reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a motivace.