Ať jsou venku hromy blesky, u Soviček je vždy hezky.
I když jsme jen malí žáčci, přesto jsme už předškoláci.

Třídní učitelky:

Věra Kořístková
Mgr. Petra Hermanová

Třídu navštěvují děti ve věku čtyř až sedmi let. Ve vzdělávacích činnostech jsou kladeny vyšší nároky na pozornost, soustředěnost, správnou komunikaci, grafomotoriku, samostatné plnění zadaných úkolů, které usnadní dětem přechod do základní školy. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Jak to u nás vypadá?